[Dict] actor в контекста на clutter

Alexander Shopov (Александър Шопов) lists at kambanaria.org
Tue Sep 20 23:31:22 EEST 2011


Здравейте,
На много места в clutter се използва думата actor. Това е графичен
обект, който участва в clutter - някаква повърхност, изображение, което
след обработки — афинни и др. трансформации се наслагва и показва на
екрана.
http://docs.clutter-project.org/docs/clutter/stable/ClutterActor.html
Един начин за предаване е „актьор“, но тази дума има много други
значения, дори и при компютрите.
Друг вариант е нещо по-геометрично: сектор, район, зона, дял, обхват,
енория, околия, теренче, поле, поленце, площ, плочка, темел, плака
Темел и плака ми харесват, но имате ли други предложения?
Поздрави:
ал_шопов

More information about the Dict mailing list