[Dict] Преследване на низове

Damyan Ivanov dam+dict at ktnx.net
Wed Feb 15 22:29:40 EET 2012


-=| Krasimir Chonov, 15.02.2012 10:01:35 +0200 |=-
> има ли някаква статия или други насоки как мога да разбера даден низ 
> в какъв контекст е? Дали е подсказка за бутон или съобщение. Не 
> винаги мога да намеря на видимо място при работата с програмата къде 
> се използва някой низ.

Може да изтеглиш изходния код с git и да потърсиш с git grep 'търсения 
низ'.


More information about the Dict mailing list