[Dict] Състояние на GNOME 3.4

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Mon Feb 20 21:37:55 EET 2012


В 20:48 +0200 на 20.02.2012 (пн), Alexander Shopov (Александър Шопов)
написа: 
> Здравейте,

Здравей,

> и продължавам с cogl (ако е
> свободен)

Малко съм работил по него. Преводът е специфичен и изисква търсене и
четене на странична информация. Ако държиш, ще ти го отстъпя, но мисля,
че ще се справя. Състояние:

cogl.master.bg.po: 13 преведени съобщения, 7 мъгляви преводи, 55
непреведени съобщения.

> gnome-disk-utility e Ивайло. 

Продължавам да работя по него.

> Нещата под 10 низа може да ги оставяте за мен.

Дори и тези, по които други са работили? 

> gnome-control-center     |   50|   26|   24|    952|   1002

За мен е. Докарал съм го до 27 низа.

Може да се обадя за още, ако остане.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120220/6eae5edf/attachment-0001.pgp>


More information about the Dict mailing list