[Dict] Състояние на GNOME 3.4

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Wed Feb 29 08:22:43 EET 2012


В 08:07 +0200 на 29.02.2012 (ср), Alexander Shopov (Александър Шопов)
написа:

>  и gnome-disk-utility 

Хм, пак има промени в низовете след последното подаване? Това, което съм
подал последно в нашето хранилище е без непреведени низове след
обновяване на PO файла от хранилището с изходния код.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120229/db28efd0/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list