[Dict] control groups

Огнян Кулев ogi at tower.3.bg
Fri Jan 20 08:19:24 EET 2012


На 19.01.2012 11:03, Alexander Shopov (Александър Шопов) написа:
> В gnome-system-monitor се ползва control groups - става дума за това
> http://olex.openlogic.com/wazi/2012/improve-linux-system-efficiency-with-control-groups/
> Превел съм го като "групи за контрол", а не "контролни групи".

„контролирана група (от процеси)“ също би могло да свърши работа :-)

Поздрави:
Огнян Кулев


More information about the Dict mailing list