[Dict] GNOME 3.4 — план

Damyan Ivanov dam+dict at ktnx.net
Tue Jan 24 10:26:22 EET 2012


-=| Alexander Shopov (Александър Шопов), 24.01.2012 08:53:38 +0200 |=-
> В момента резервирани са evolution и evolution-data-center от Краси 
> и
> cogl от Ивайло. Остават още 803 низа. Под 10 ще ги сборя аз. Ще поема и
> gnome-disk-utility, че е най-голям, ако Ивайло не иска той да го
> обновява. Ако го поеме той, аз поемам aisleriot, nautilus, cheese.
> Паралелно с това ми вървят meld, gedit-doc и gnucash.

Заемам се с file-roller, за опресняване на навиците :)

Документацията малко нещо куца след миграцията към ludost.net.
(Готов съм да я обновя, но за целта ми трябва информация :)
(Адресът на проекта в http://l10n.gnome.org/teams/bg/ изглежда трябва 
да се смени на http://trac.ludost.net/project/gtp/)

Къде се намира хранилището за преводи? Или направо да подаваме 
в l10n.gnome.org?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120124/b144caf2/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list