[Dict] GNOME 3.4 — план

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Tue Jan 24 20:24:57 EET 2012


В 08:53 +0200 на 24.01.2012 (вт), Alexander Shopov (Александър Шопов)
написа:

> Както винаги и този път започнаха да излизат нови низове, но се
> справяме. В момента сме на 4то място.

Брей! \o/

> gnome-disk-utility    |  292| 139| 153|  142|  434

> cogl           |  71|  71|  0|   4|   75

> В момента резервирани са evolution и evolution-data-center от Краси и
> cogl от Ивайло. Остават още 803 низа. Под 10 ще ги сборя аз. 

> Ще поема и gnome-disk-utility, че е най-голям, ако Ивайло не иска той да го
> обновява. Ако го поеме той, аз поемам 

Да направим следната уговорка. Вземам го, така и така го обновявам от
доста време. Ще прегледам и поработя върху него тази седмица (ако не и
следващата), пък ще кажа дали имам сили. По-скоро бих се отказал от
cogl, че нещо ме обезнадеждиха първите непреведени низове, които
погледнах. Засега реално още не съм работил по него, така че остава.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120124/ca9a79fa/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list