[Dict] Спам в билетите на GTP

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Wed Jan 25 23:12:21 EET 2012


Здравейте,

Гледам, че вече имаме спам вместо билети в GTP. ;) Даже по инерция
почистих един, но после забелязах, че назад има още.

Видях, че версията на Trac е 0.11.7, където по спомени (поне) при мен
спам защита не сработи. Скоро си играх с версия 0.12.2,  приставката
TracSpamFilter и CAPTCHA в текстов вид за анонимни потребители, което се
пуска сравнително лесно.

Поздрави,
Ивайло Вълков
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120125/f12c16b1/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list