[Dict] Състояние на GNOME 3.4

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Sat Mar 31 15:53:29 EEST 2012


В 20:48 +0200 на 20.02.2012 (пн), Alexander Shopov (Александър Шопов)
написа:

> От днес интерфейсът е замразен и следва да има доста по-малко промени.
> Датите са както следва:
> 
[...] 
> 16.04.2012   Пакети за GNOME 3.4.1

Здравейте,

От 2-ри до 8-ми април ще съм без достъп до компютър и Интернет.
Най-добре е да не разчитате на мен за GNOME 3.4.1.

Поздрави,
Ивайло 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120331/761060cf/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list