[Dict] system tray - системно табло

_ ССТАНЕВ sstpr at narod.ru
Wed Nov 14 20:57:07 EET 2012


09.11.2012, 19:41, "Anton Zinoviev" <anton at lml.bas.bg>:

>  On Fri, Nov 09, 2012 at 12:39:34PM +0200, Ivaylo Valkov wrote:

....

>  При „регулярен израз“ не превеждаме прилагателното „регулярен“.

Да си призная, като ми напишеш „регулярен“, трябва да търся в речника на какво означава, но подозирам, че означава „редовен“.

>....  При „стек“ и „кеш“ имам пред вид, че дори и да не се бяха наложили, а....

До ден днешен не проумявам, защо руснаците не са превели „stack“ като например купчина (в същото време „queue“ се превежда като „опашка“. В нашите книжки е ясно, защо не е преведено от руски.
....

Вече съвсем по въпроса- превеждам „system tray“ като  „уведомителна област" или „уведомителка".
Причината е, че съществуването на такова животно „system tray“ се отрича („The notification area is commonly referred to as the system tray, which Microsoft states is wrong... ...Raymond Chen suggests the confusion originated with systray.exe, a small application that controlled some icons within the notification area in Windows 95"- източник: http://en.wikipedia.org/wiki/Taskbar )

-- 
Поздрави!


More information about the Dict mailing list