[Dict] OT: Language Activator за немски

Ivan Ivanov wankata at ivanovi.net
Wed Nov 28 16:44:27 EET 2012


На Mon, 26 Nov 2012 20:56:47 +0200
Alexander Shopov (Александър Шопов) <lists at kambanaria.org> написа:

> Здравейте,
> 
> Търся еквивалент на Language Activator на Longman на немски
> http://www.amazon.com/Longman-Essential-Activator-Edition-hardcover/dp/1405815698/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1353955712&sr=8-4&keywords=language+activator
> http://www.amazon.com/Longman-Language-Activator/dp/0582415489/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1353955712&sr=8-2&keywords=language+activator
> 
> Какво представлява книгата:
> 
> Прилича на тълковен речник, защото дава обясненията на думите
> Прилича на синонимен речник, защото дава близки синоними, но и в какво
> се отличават и в кои ситуации, какво се ползва, дава и антоними и
> сходни думи
> Прилича на фразеологичен речник, защото ти дава думите в контекст и
> изрази, в които често се срещат
> 
> Предназначен е за минаване от ниво на средно познаване към напреднало
> познаване на езика - не просто да можеш да говориш и пишеш
> разбираемо, а както би писал и говорил човек с матерен английски - не
> е толкова полезна в обратния случай, когато превеждаш от чужд език на
> свой, но не е това целта
> Затова е и активатор - нещо, което знаеш (или ще научиш) активно да
> ползваш.
> 
> 
> Има ли подобен ресурс за немски и от къде може да се купи?

Знам за онлайн ресурс, който прилича на това, което искаш:
Речник, текстов корпус, колокации…
http://beta.dwds.de

Давам ти beta версията, тъй като там е малко по-джиджано, освен това
напоследък имат навик докато разработват да почупват и най-интересното
е, че почупват най-вече стабилната версия, по-малко бета версията :)

Не знам за какви цели ти трябва, но е един от най-добрите проекти в
областта, така че ако отговаря на целите ти, то със сигурност е
достоверен и богат на информация източник.

Поздрави!

Ванката


More information about the Dict mailing list