[Dict] Characters (en), Personnages (fr). Как да бъде на български?

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Tue Aug 13 15:50:40 EEST 2013


Здравейте,
Моля за съвет! В Sweethome3d [1] има каталог с обекти, групирани в категории - Спалня, Кухня, Всекидневна, Офис, Осветление ... 
Имаше 2-3 фигури на хора, които бяха в категория Разни. Сега обаче са се появили още такива фигурки и нова категория за тях - 
Characters (en), Personnages (fr). Как да бъде на български?

[1] http://www.sweethome3d.eu/bg

Поздрави!
В. Ласков 



More information about the Dict mailing list