[Dict] Characters (en), Personnages (fr). Как да бъде на български?

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Wed Aug 14 21:51:20 EEST 2013


В 09:22 +0300 на 14.08.2013 (ср), Валентин Ласков написа:
> Какво бихте казали за чуждицата "персонажи" ? Не знам какво би им хрумнало на разработчиците на модели. Ако някой ден решат да 
> добавят герои от приказките, чудовища, роботи, трансформери :) ..., те логично биха влезли в такава категория.

Според мен обитатели ще опише достатъчно добре и тях.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20130814/4bfb5069/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list