[Dict] Речник със често използвани думи и термини от IT

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Mon Dec 2 10:24:27 EET 2013


----- Original Message ----- 
From: "Anton Stoychev" <antitoxic at gmail.com>
Sent: Saturday, November 30, 2013 2:42 PM


| - research
| - milestone
| - upgrade
| - pull/push (към repo/"хранилище")
| - link/url

И моите предложения са:
1. изследване, проучване
2. крайъгълен камък, основен етап (интересно, при нас пътят е криволичещ и има крайъгълни камъни, а при тях е прав и само мерят 
разстояние :)   )
3. обновление, надграждане
4. сваляне/качване
5. връзка, препратка/url (не го превеждам)

Поздрави!
Валентин ЛасковMore information about the Dict mailing list