[Dict] Какво става с превода на GNOME ?

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Wed Dec 4 21:48:52 EET 2013


В 21:23 +0200 на 04.12.2013 (ср), Valentin Laskov написа:
> Какво става с превода на GNOME ?

Преводачите на GNOME се броят на пръстите на едната ръка, ако не и на
половината. Трябват още хора, но явно няма желаещи. Сашо Шопов по-добре
може да каже, ако има какво повече да се каже от това.

Аз не съм участвал последният цикъл, може би и предния – не помня. От
лятото насам (както знаеш) ми бръмчи главата на работа – много,
извънредно, допълнително, още, пак ... :/ Нямам време за нищо, едва-едва
научавам какво се случва наоколо. Близките няколко месеца може и да се
променят нещата, но все още официално работя в стартираща компания. :/

Поздрави,
Ивайло Вълков
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20131204/338d78f7/attachment.sig>


More information about the Dict mailing list