[Dict] Превод на отворен софтуер позволяващ web запитвания за Достъп до информация

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Wed Sep 4 22:06:39 EEST 2013


В 21:33 +0300 на 04.09.2013 (ср), Valentin Laskov написа:

> Моля за предложения за превод на "Freedom of Information"
> 
> Това е нещо като лого на сайта и на много места го има и като съкращение: 
> "FOI"


* Достъп до информация
* Право на достъп до информация

По-важно е какъв е контекстът?

В Уикипедия  има статия за този израз. [1] Дали има нещо общо?

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information

Поздрави,
Ивайло Вълков
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20130904/a4cb61b3/attachment.sig>


More information about the Dict mailing list