[Dict] Трябва ли предметите в PO файловете, отбелязани с fuzzy да се пренебрегват от приложенията?

Alexander Shopov ash at kambanaria.org
Tue Jul 22 15:42:25 EEST 2014


Тези преводи не трябва да бъдат извеждани.

Обяснение:
#, fuzzy означава приблизителен превод, в превода на GNU getttext на
български е даден като мъгляв
Можеш да поставиш такъв флаг на ръка (примерно в Emacs + po-mode -
това става с Backspace, махането му е с Tab)

Най-често това се случва при сливането на готов превод с нов шаблон за
превод. Примерно превеждам git:
msgmerge po/bg.po po/git.po > po/new.po

В new.po някои преводи ще са отбелязани fuzzy защото алгоритъмът по
напасването ще установи, че някои оригинални низове на английски без
превод, много приличат (но не съвпадат поне с един знак) с други вече
преведени низове и е много вероятно преводът на първите да е много
близък до преводът на вторите. Тогава преводът на вторите се задава на
първите с флаг fuzzy.

Този алгоритъм е напълно автоматизиран - няма нищо специфично за
конкретен език нито като синтаксис, нито като значение. Възможно е
това мъглявото съвсем да не съответства на истинския превод и
вероятността да объркаш някой като изведеш такова съобщение е много
голяма.

Целта е да се помогне преводача, който ръчно да провери такива почти
верни преводи - а това "почти верни" нерядко е синоним на "тотално
грешни"

Поздрави:
ал_шопов


More information about the Dict mailing list