[Dict] Трябва ли предметите в PO файловете, отбелязани с fuzzy да се пренебрегват от приложенията?

_ ССТАНЕВ sstpr at narod.ru
Wed Jul 23 15:47:17 EEST 2014


Благодаря за бързия и изчерпателен отговор, ще разяснявам на който (когото) трябва.

Поздрави!

22.07.2014, 16:43, "Alexander Shopov" <lists at kambanaria.org>:
> Тези преводи не трябва да бъдат извеждани.
>
> Обяснение:
> #, fuzzy означава приблизителен превод, в превода на GNU getttext на
> български е даден като мъгляв
> Можеш да поставиш такъв флаг на ръка (примерно в Emacs + po-mode -
> това става с Backspace, махането му е с Tab)
>
> Най-често това се случва при сливането на готов превод с нов шаблон за
> превод. Примерно превеждам git:
> msgmerge po/bg.po po/git.po > po/new.po
>
> В new.po някои преводи ще са отбелязани fuzzy защото алгоритъмът по
> напасването ще установи, че някои оригинални низове на английски без
> превод, много приличат (но не съвпадат поне с един знак) с други вече
> преведени низове и е много вероятно преводът на първите да е много
> близък до преводът на вторите. Тогава преводът на вторите се задава на
> първите с флаг fuzzy.
>
> Този алгоритъм е напълно автоматизиран - няма нищо специфично за
> конкретен език нито като синтаксис, нито като значение. Възможно е
> това мъглявото съвсем да не съответства на истинския превод и
> вероятността да объркаш някой като изведеш такова съобщение е много
> голяма.
>
> Целта е да се помогне преводача, който ръчно да провери такива почти
> верни преводи - а това "почти верни" нерядко е синоним на "тотално
> грешни"
>
> Поздрави:
> ал_шопов
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-- 
Поздрави!


More information about the Dict mailing list