[Dict] По-приоритетни модули за GNOME 3.14

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Sat Oct 11 14:28:13 EEST 2014


В 14:18 +0300 на 11.10.2014 (сб), Alexander Shopov написа:
> Здравейте,
> Да благодаря и да ви поздравя - доста работа свършихме с малкото време
> и ресурси, които имахме.

> Много ми харесва, че и Ивайло и Красимир си личи, че вече сте
> понатрупали опит - браво!

Благодаря! Явно не съм забравил как се превежда, въпреки дългото
отсъствие. :) 

Не успях да преведа и прегледам последното обещано навреме. Въпреки това
ще го отхвърля и ще го подам в локалното хранилище скоро – ще е добре
дошло за следващото издание.

Поздрави
Йвайло Вълков
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20141011/fd2605b4/attachment.sig>


More information about the Dict mailing list