[Dict] Срокове за следващата версия на GNOME

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Fri Sep 5 09:20:15 EEST 2014


В 13:35 +0300 на 27.07.2014 (нд), Alexander Shopov написа:
> Здравейте,
> 
Здравейте,
> 
> Ето какви са датите за GNOME 3.14:
> 01.09. Замразяване на низовете
> 15.09. Пакетиране на 3.14
> 16.10. Пакетиране на 3.14.1

> Ето кои модули са ми интересни на мен — с други думи препоръчвам ви да
> избирате измежду тях
> 

За загряване обнових тези eog, baobab и gnome-documents. Едва ли ще се
променят предвид спрените промени по низовете, но остават за мен. Ще си
ги наблюдавам.

Продължавам с:


>  22|gnome-tweak-tool     |master   |  98|  80|  18|  40|
> 138
>  26|epiphany         |master   |  89|  37|  52|  472|
> 561

>  44|evince          |master   |  44|  23|  21|  304|
> 348


Ще се обадя за още, когато приключа, ако имам възможност.

Поздрави,
Ивайло Вълков

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20140905/96216024/attachment.sig>


More information about the Dict mailing list