[Dict] Срокове за следващата версия на GNOME

Alexander Shopov ash at kambanaria.org
Sun Sep 7 18:17:36 EEST 2014


> Остави си gnome-shell за накрая. Може да го взема и аз. Умишлено отлагам
Щом те влече gnome-shell - твой. Може да го комбинираш с
gnome-shell-extensions — и без това си взел gnome-tweak-tool. Все една
тематика са.

Подал съм каквото имаше за подаване, чакам ощиииии

Поздрави:
ал_шопов


More information about the Dict mailing list