[Dict] Превод на държави/градове

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Mon Sep 29 16:58:46 EEST 2014


В 16:38 +0300 на 29.09.2014 (пн), Krasimir Chonov написа:
> Разгледах в модула libgweather. Съдържа градове и държави. Има ли сайт
> или друг ресурс, в който може да се види превод на Български език на
> държави и градове?

Здравей,

Близък до този въпрос мисля, че съм задавал и аз, или поне на себе си,
когато доработвах модула gucharmap преди време. Прегледай го, мисля, че
ще можеш да ползваш държавите/езиците.

Другото, което ще ти е от помощ е Уикипедия, ако за града/държавата има
преведена статия.

Поздрави,
Ивайло Вълков
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20140929/39a78de5/attachment.sig>


More information about the Dict mailing list