[Dict] По-приоритетни модули за GNOME 3.14

Ivaylo Valkov ivaylo at e-valkov.org
Tue Sep 30 10:19:19 EEST 2014


В 10:12 +0300 на 30.09.2014 (вт), Alexander Shopov написа:
> Здравейте,
> 
> GNOME 3.14 е пакетиран и вече се разпространява. В момента гоним
> 3.14.1, който ще бъде пакитиран на 13 октомври (понеделник) и ще
> излезе на 15 октомври (сряда).

> Пишете да не се застъпваме.


> brasero, 
> gnome-shell-extensions,
> yelp

Работил съм по тези преди време. Вземам ги без да гледам от колко превод
се нуждаят.


> ----+--------------------------+-------+-----+-----+-----+------+------
>  1|tracker          |tra⋯.2 | 595| 595|  0|   0|  595

Имам тук един превод на отлежаване от Валентин Ласков, който твърди, че
сте се застъпили някога. Остава за мен да го прегледам.

Ще пиша като/ако приключа с тези.

Поздрави,
Ивайло Вълков
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20140930/f011ba85/attachment-0001.sig>


More information about the Dict mailing list