[Dict] БГ Офис модул за проверка на правопис

Стоян Димитров stoyan at gmx.com
Tue May 12 22:59:05 EEST 2015


     Здравейте,

     До колко мога да се доверя на Читанка по отношение на този подтип 
[1]? Вторият ми въпрос е: кой е dd - авторът на този подтип? В момента 
работя по осъвременяване на имената на химичните елементи, които в 
по-голямата си част попадат точно там.

[1] http://rechnik.chitanka.info/type/32b

-- 
СMore information about the Dict mailing list