[Dict] Какво е "Code Folding" ?

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Wed Jan 13 17:15:33 EET 2016


Здравейте,

Какво е "Code Folding" и как може да се преведе?

Свързано е или с компилиране на програмен код, или с програмиране, или и 
с двете. Може да е разрешено или забранено.

Поздрави!
Валентин ЛасковMore information about the Dict mailing list