[Dict] Контакт със Словоред

Стоян Димитров stoyan at gmx.com
Thu Oct 13 11:32:16 EEST 2016


Здравейте,

някой има ли директен контакт със собствениците (г-н Раднев?) на 
slovored.com? Ще ми се да избегна формата за контакт.

С.More information about the Dict mailing list