[Dict] Сричкопренасяне на Open/LibreOffice

Стоян Димитров stoyan at gmx.com
Sun Oct 1 21:46:33 EEST 2017On 1 October 2017 20:45:25 EEST, Hristo Hristov <icobgr at abv.bg> wrote:
>Направих gerrit пач за промяната:
>https://gerrit.libreoffice.org/#/c/43000/
Благодаря. А аз все още се опитвам да разбера разширението разширение ли е, защото на страницата с разширенията го няма пък е разширение…
>Надявам се да го вкарат по някое време.
>Исках да го вкарам и като разширение, но гледам че някой е направил
>нещо, само 
>дето файлът го няма. Някой дали знае нещо за това?
>https://extensions.libreoffice.org/extensions/bulgarian-dictionary-edited-repaired
Надали е от нашите. Адресът към Homepage of the project е някъде зад окена…
Нали знаете, че БГОфис разполага със скрипт за създаване на това разширение? 
>
>-- 
>Hristo Simeonov Hristov
>Leader of OpenOffice.org - Bulgarian
>GnuPG key 0xD0D895EB: 0282 D8D0 90D3 963F E57E B0A7 2670 88D9 D0D8 95EB
>On 29.9.2017 15:07:56 Стоян Димитров wrote:
>> Дефект за LibreOffice [1]
>> 
>> ___
>> [1] https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=112750
>> 
>> --
>> С.
>> 
>> _______________________________________________
>> Dict mailing list
>> Dict at ludost.net
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>_______________________________________________
>Dict mailing list
>Dict at ludost.net
>http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-- 
С.


More information about the Dict mailing list