[Dict] Сричкопренасяне на Open/LibreOffice

Стоян Димитров stoyan at gmx.com
Mon Oct 2 05:25:12 EEST 2017


И скрипта прави архив като се грижи да добави вътре последните версии на речниците, а по два от тях напоследък има раздвижване. Но по-добре да минем на лична кореспонденция.

On 1 October 2017 23:45:11 EEST, Hristo Hristov <icobgr at abv.bg> wrote:
>Не знаех че може. В OpenOffice-са го заместих самият файл. То
>разширението е 
>обикновен архив. Използвах последната версия качена и подмених речника
>за 
>сричкопренасяне само. Качил съм го като нова версия: 
>https://extensions.openoffice.org/en/projectrelease/bulgarian-dictionaries-blgarski-rechnici-433
>
>Опитах и за LibreOffice да направя същото, но първо проверих дали някой
>вече не 
>е качил разширението. И попаднах на това, коeто пратих. След това се
>заех да 
>направя пач към сами офис пакет. Ще вържа пача с репорта ти в 
>https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=112750
>
>Ще се опитам да направя същото и за OpenOffice-a.
>
>-- 
>Hristo Simeonov Hristov
>Leader of OpenOffice.org - Bulgarian
>GnuPG key 0xD0D895EB: 0282 D8D0 90D3 963F E57E B0A7 2670 88D9 D0D8 95EB
>On 1.10.2017 18:46:33 Стоян Димитров wrote:
>> On 1 October 2017 20:45:25 EEST, Hristo Hristov <icobgr at abv.bg>
>wrote:
>> >Направих gerrit пач за промяната:
>> >https://gerrit.libreoffice.org/#/c/43000/
>> 
>> Благодаря. А аз все още се опитвам да разбера разширението разширение
>ли е,
>> защото на страницата с разширенията го няма пък е разширение…
>> >Надявам се да го вкарат по някое време.
>> >Исках да го вкарам и като разширение, но гледам че някой е направил
>> >нещо, само
>> >дето файлът го няма. Някой дали знае нещо за това?
>>
>>https://extensions.libreoffice.org/extensions/bulgarian-dictionary-edited-r
>> >epaired
>> Надали е от нашите. Адресът към Homepage of the project е някъде зад
>окена…
>> Нали знаете, че БГОфис разполага със скрипт за създаване на това
>разширение?
>> >> Дефект за LibreOffice [1]
>> >> 
>> >> ___
>> >> [1] https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=112750
>> >> 
>> >> --
>> >> С.
>> >> 
>> >> _______________________________________________
>> >> Dict mailing list
>> >> Dict at ludost.net
>> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>> >
>> >_______________________________________________
>> >Dict mailing list
>> >Dict at ludost.net
>> >http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>_______________________________________________
>Dict mailing list
>Dict at ludost.net
>http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-- 
С.


More information about the Dict mailing list