[Dict] LugBg сбирка

Sah War ve4ernik at gmail.com
Wed Apr 3 15:50:54 EEST 2019


Аз ще ходя, но къде точно е сбирката и от колко часЪ?

Поздрави,
Иван
ve4ernik at gmail.com


On Wed, 3 Apr 2019, 15:37 Blagovest Petrov, <blagovest at petrovs.info> wrote:

> Здравейте,
>
> Ще ходите ли на сбирката на LugBg в Пловдив уикенда?
> Не съм се отказал от wiki-то, но през целия месец имах доста работа.
> Застигна ни deadline-a :)
>
> Поздрави,
> Благо
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20190403/46974741/attachment.html>


More information about the Dict mailing list