[Dict] KDE l10n

Yasen Pramatarov yasen at lindeas.com
Mon Feb 18 17:52:57 EET 2019


On 18.02.19 г. 17:21 ч., Blagovest Petrov wrote:
> До колкото разбирам, само един човек има достъп до Git/SVN и си изпращаме
> файловете и се координираме по мейл?

 Да, изпращайте файловете на мен, аз преглеждам преводите, после
проверявам дали работят и накрая изпращам в хранилището.

 Добре дошъл и от мен!

-- 
| Yasen Pramatarov
| Lindeas Ltd. https://lindeas.com
| 'working on GNU/Linux ideas'
| Professional Jitsi Meet services


More information about the Dict mailing list