[Dict] about 'image' …

angelows.eu nick at angelows.eu
Tue Jul 30 13:13:20 EEST 2019


Здравейте.

В конкретния случай не става дума за превод на готова документация, а за
създаване на такава.

Става дума за актуализиране софтуера на различни AP-та (aka access
point). В нея се използва думата image за описване на файла, съдържащ
различните компоненти, осигуряващи работата на самото устройство. И се
чудя как точно (трябва) да се преведе думата image.

Контекстът на документацията е подобен на посочения по-долу пример:

„Обновяване на OpenWrt на AP с по-нова версия

Понеже стандартният image на OpenWrt не поддържа (стандарта за
криптиране) WPA2-EAP е необходимо създаването на нестандартен такъв.“

Знам за „образ“, но поне при мен конотацията на тази дума е чисто визуална.

Ще бъда благодарен за някакви идеи за превод на тази дума (image).

Също така мисля, че ще е добре да се обсъди и как трябва да се превежда
терминът AP (access point) на български.

Благодаря предварително.

-- 
the lamer's team honourable member
——————————————————————————————————
Nick Angelow

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20190730/23bc9fe4/attachment.sig>


More information about the Dict mailing list