<div>Здравейте!<br><br>Имам таблет с Андроид 4.0..., но локализацията е отвратителна. Имам усещането, че е автоматизирана машинно.<br></div><br><div class="gmail_quote"><br>
във folks на GNOME има следният низ:<br>
#. Translators: This should be translated to the name of the “Starred in<br>
#. * Android” group in Google Contacts for your language. If Google have<br>
not<br>
#. * localised the group for your language, or Google Contacts isn't<br>
available<br>
#. * in your language, please *do not* translate this string (i.e. just<br>
copy<br>
#. * the msgid to the msgstr unchanged).<br>
#: ../backends/eds/lib/edsf-persona-store.vala:64<br>
msgid "Starred in Android"<br>
msgstr ""<br>
<br>
Та я кажете - това дали и как е преведено в Андроид.<br> </div><div class="gmail_quote">Подобни низове не открих, колкото и да рових... </div><div class="gmail_quote"><br></div><div class="gmail_quote">До няколко дни ще си инсталирам една последна версия Андроид на стационарна машина и ще потърся там, пък каквото сабя покаже и търсачка, майка юнашка :)</div>
<br>-- <br>С най-добри чувства:<br>    Валерий Вутов; Варна<br>