<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">Като се има предвид, че знам за <a href="http://slovored.com/polytechnical/" style="font-family:arial">http://slovored.com/polytechnical/</a> , но преводите там не ми харесват: </div>

<div class="gmail_default" style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><b style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial;font-size:15px;line-height:15px">milestone<br>

<br></b><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial;font-size:15px;line-height:15px">километричен камък с указание на</span></div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_default" style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">

​Лека събота,</div><div><div dir="ltr"><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">Антон Стойчев | </div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><div style="display:inline">

​Организатор и Разработчик </div>| Obshtestvo.bg,<div style="display:inline;font-family:'trebuchet ms',sans-serif" class="gmail_default">​​</div></span><div style="color:rgb(0,0,0)"><div><div><font face="tahoma, sans-serif" size="1"><b> </b></font></div>

<div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">Независими създатели на електронни инструменти за информираност </div><span style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">с функция: удобна, приятна и лесна връзка държава </span><font size="4" style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">⇆</font><span style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"> гражданин</span></div>

<div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><b style="font-size:13px;font-family:tahoma,sans-serif"><br></b></div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><div style="display:inline">

​web: </div><div style="display:inline"><a href="http://www.obshtestvo.bg/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">www.obshtestvo.bg</a></div><br></div></div><div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">

tel: (+359) 9889 640 57</div></div></div></div></div>
<br><br><div class="gmail_quote">2013/11/30 Anton Stoychev <span dir="ltr"><<a href="mailto:antitoxic@gmail.com" target="_blank">antitoxic@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr"><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">Здравейте, </div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><br></div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">
А`бе чудя се има ли речник, някаква страничка която да служи просто като "пищов"/cheatsheet на често ползвани думи и термини, като:</div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><br>
</div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"> - research</div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"> - milestone</div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">
 - upgrade</div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"> - pull/push (към repo/"хранилище")</div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"> - link/url</div>
<div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">....</div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><br></div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">
Ако няма си мислех да пусна 1 github страничка.</div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><br></div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><br></div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">


Лека събота,</div><div><div dir="ltr"><div style="display:inline;font-family:'trebuchet ms',sans-serif">Антон Стойчев | </div><span style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><div style="display:inline">


​Организатор и Разработчик </div>| Obshtestvo.b<div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">​g,</div></span></div><div dir="ltr"><span style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">


​</div><div>​​</div></span><div style><div><div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">
Независими създатели на електронни инструменти за информираност </div><span style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">с функция: удобна, приятна и лесна връзка държава </span><font size="4" style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">⇆</font><span style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"> гражданин</span></div>


</div><div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><b style="font-size:13px;font-family:tahoma,sans-serif"><br></b></div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><div style="display:inline">


​web: </div><div style="display:inline"><a href="http://www.obshtestvo.bg/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">www.obshtestvo.bg</a></div><br></div></div><div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">


tel: <a href="tel:%28%2B359%29%209889%20640%2057" value="+359988964057" target="_blank">(+359) 9889 640 57</a></div></div></div></div></div>
</div>
</blockquote></div><br></div></div>