<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif">Здравейте, </div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif">

А`бе чудя се има ли речник, някаква страничка която да служи просто като "пищов"/cheatsheet на често ползвани думи и термини, като:</div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif"><br>

</div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif"> - research</div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif"> - milestone</div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif">

 - upgrade</div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif"> - pull/push (към repo/"хранилище")</div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif"> - link/url</div>

<div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif">....</div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif">

Ако няма си мислех да пусна 1 github страничка.</div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif">

Лека събота,</div><div><div dir="ltr"><div style="color:rgb(0,0,0);font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">Антон Стойчев | </div><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><div style="display:inline">

​Организатор и Разработчик </div>| Obshtestvo.b<div class="gmail_default" style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">​g,</div></span></div><div dir="ltr"><span style="color:rgb(0,0,0);font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><div class="gmail_default" style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">

​</div><div style="display:inline;font-family:'trebuchet ms',sans-serif" class="gmail_default">​​</div></span><div style="color:rgb(0,0,0)"><div><div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">

Независими създатели на електронни инструменти за информираност </div><span style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">с функция: удобна, приятна и лесна връзка държава </span><font size="4" style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif">⇆</font><span style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"> гражданин</span></div>

</div><div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><b style="font-size:13px;font-family:tahoma,sans-serif"><br></b></div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif"><div style="display:inline">

​web: </div><div style="display:inline"><a href="http://www.obshtestvo.bg/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">www.obshtestvo.bg</a></div><br></div></div><div><div style="font-family:'trebuchet ms',sans-serif;display:inline">

tel: (+359) 9889 640 57</div></div></div></div></div>
</div>