<div dir="ltr">@Стоян Димитров:<br><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><span style="font-size:12.8000001907349px">Има неправилно изписани, както и остарели названия. Повечето елементи са добавени като специални имена (клас 200), които не се членуват и от там се губи ефекта на присъствието им в речника. Т.е. има „алуминий“, но липсва „алуминият“.</span></blockquote><br>Изпрати ми файл с тези остарели названия, за да ги видя и аз. Неправилно изписаните (т.е. тези с обикновени правописни грешки) обаче непременно трябва да се поправят.<div><br></div><div>Изглежда dd е IDI, т.е. dd е авторът на IDI spellchecker.</div><div><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">>> Забелязах само, че всички думи от този подтип са от м. р. и<br></span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">>> завършват на „-ий“ (има няколко с „-ей“ или „-ой“), което<br></span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">>> вероятно е и характеристиката, по която са включени в този<br></span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">>> подтип.</span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important"><br style="outline:none!important"></span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">> Този подтип е без множествено число и по мое усмотрение (за жалост<br></span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">> го карам по усмотрение) за елементите е удачен. Не се сещам за<br></span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">> практическо приложение на множествено число на „уран“, да речем,<br></span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">> или „водород“. Хм, въпреки че защо не…</span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important"><br style="outline:none!important"></span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">> Водородите (замества израза „водородните атоми“) в еди-кое-си<br></span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">> съединение са…</span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important"><br style="outline:none!important"></span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important">> Какво мислиш?</span><span style="font-size:12.8000001907349px;outline:none!important"><br style="outline:none!important"></span><span style="font-size:12.8000001907349px">Абсурд.</span></blockquote><div><span style="font-size:12.8000001907349px"><br></span></div><div><span style="font-size:12.8000001907349px">Кое е абсурдното, Nick? Думите в този подтип изглежда наистина са сложени в него поради наличието на описаните признаци на думите.<br><br>Колкото до това за включването на формите за мн. ч. на химическите елементи — да, съгласен съм, че няма смисъл да се включват формите им за мн. ч., почти не се използват. Но членуваните им форми за ед. ч. (т.е. „нулевият“ (основната словоформа), краткият и пълният член — например: алуминий, алуминия, алуминият) определено трябва да се включат. Трябва да се включат и прилагателните, които образуват (например: алуминиев, алуминиевия, алуминиевият, алуминиева, алуминиевата, алуминиево, алуминиевото, алуминиеви, алуминиевите).<br><br>Аз съм съгласен да се вкара базата от данни от IDI Spellchecker (</span>версия 2.54<span style="font-size:12.8000001907349px">) и да се използва нея вместо настоящите файлове със списъците с думите (но без файловете с речниците!!!), но първо трябва да се направи копие на всички настоящи файлове и да се сложи в отделна папка, например pre-IDIspellchecker-db-import (за да има от какво да възстановим нещата, ако прецакаме нещо при вкарването на файлове, пък и с архивни цели)... Разбира се, г-н Радев трябва да се съгласи с тази промяна, за да пристъпим към осъществяването ѝ.<br><br>Стояне, важно е обаче да попиташ автора на IDI Spellchecker дали е съгласен неговите данни да се влеят в BGoffice, но под лицензите на BGoffice (иначе би било лоша идея да се вкарва информацията от IDI Spellchecker).<br><br>Поздрави,<br></span><span style="font-size:12.8000001907349px">Sah War (sahwar)</span><span style="font-size:12.8000001907349px"><br></span></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">На 14 май 2015 г., 14:01, Стоян Димитров <span dir="ltr"><<a href="mailto:stoyan@gmx.com" target="_blank">stoyan@gmx.com</a>></span> написа:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"><span class="">
    <br>
    <br>
    <div>На 14.05.2015 г. в 06:22, Sah War
      написа:<br>
    </div>
    </span><span class=""><blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">Здравей,<br>
        <br>
        Не знам кой е dd, може да е Борислав Манолов (той е създателят и
        администраторът на <a href="http://chitanka.info" target="_blank">chitanka.info</a>), а може да е и
        някой друг. Не знам и колко достоверни са данните, включени в
        посочения от теб подтип от речника на „Читанка“.<br>
        <br>
        Не съм чувал да са променили имената на химичните елементи в
        последните години (може би с изключение на някои от тези след
        110, като 114 и 116?)... Поправи ме, ако греша. Забелязах само,
        че всички думи от този подтип са от м. р. и завършват на „-ий“
        (има няколко с „-ей“ или „-ой“), което вероятно е и
        характеристиката, по която са включени в този подтип.<br>
        <br>
        Не съм сигурен и за правописа на геоложките епохи, част от които
        са включени в този подтип. Доколкото знам, на български имената
        на геоложките епохи май се пишат с начална малка буква, но на
        много места ги пишат и с начална главна... Не съм сигурен кой
        вариант е правилният, май е този с начална малка... На български
        всички химични елементи са с начална малка буква (освен ако не
        са в началото на изречение или не са използвани като названия на
        други неща, разбира се). Същото се отнася и за имената на
        месеците и на дните от седмицата на български. На английски
        обаче са с начална главна буква.<br>
        <br>
        П.П. Отново ще се повторя, за което се извинявам: трябва да
        разгледаме и файловете на IDI Spellchecker, защото в тази
        програма, както вече многократно споменахме, са добавени още
        подтипове и са променени някои от вече наличните. Самият аз
        мисля, че са пропуснати част от формите в словоформената
        парадигма на глаголите, и мисля, че ще е добре да добавим и тези
        пропуснати неща. Въобще, трябва да слеем нещата от BGoffice с
        тези от IDI Spellchecker, с промените и допълненията на г-н
        Балабанов, с моите допълнения и промени, и с твоите, Стояне
        (както и с тези на други хора, ако има такива). Но това е доста
        сложна дейност...<br>
      </div>
    </blockquote></span>
    Речено - сторено. Това е копие от писмото на автора на IDI<br>
    <blockquote>
      <blockquote type="cite">
        <div>
          <div>
            <div>Здравей! По принцип бих се съгласил да се импортира
              цялата IDI база до версия 2.54 (последната свободна за
              теглене), като това изрично се посочи. И само ако остане
              единствено тя, без да се обединява механично с каквато и
              да е част от съществуващата словоформена база в БГ Офис,
              тъй като това на практика би я обединило с изчистените
              грешки и всичко, върху което съм работил през последните
              години, би се обезсмислило за потребителите на БГ Офис, а
              и би накълнило репутацията на IDI продукта.<br>
              <br>
            </div>
            Може да погледнеш темите за чекъра <a href="http://forum.chitanka.info/topic1361.html" target="_blank">тук</a>
            или <a href="http://subs.sab.bz/forum/index.php?showtopic=9353" target="_blank">тук</a>,
            както и да си свалиш последната безплатна версия <a href="http://softvisia.com/download.php?view.1709" target="_blank">тук</a>
            (кликаш Full версията от официалния сървър). Базите в пакета
            не са защитени, тъй че спокойно може да се разгледат с
            обикновен текстов редактор (файлът, който те интересува, е
            _D2_ungrouped_sorted.txt). Всеки програмист не би имал
            проблем да ги извлече. Ако си съгласен с горните две
            условия, действай. Но не се изкушавай да го правиш
            "полулегално", тъй като в самата база през годините съм
            слагал десетки котви (теоретично правилни, но несъществуващи
            думи), за да си я разпознавам, а и не виждам никакъв
            практически смисъл да го правиш.<br>
            <br>
          </div>
          Поздрави,<br>
        </div>
        Иво</blockquote>
    </blockquote>
    Малко ми е каша кой кого трябва да упомене, но това ще се изясни,
    надявам се.<span class=""><br>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr"><br>
        П.П.П.П. Към Михаил Балабанов и Радостин Раднев:<br>
        <br>
        Наскоро се сдобих с голям брой файлове с речници (повечето в
        текстов вид), но не знам каква е политиката ви по отношение на
        добавянето на такива файлове към BGoffice, защото част от
        речниците (за съжаление, става въпрос за по-голямата част...) са
        от комерсиални речници и не знам дали няма да ни осъдят, ако ги
        добавим към файловете на BGoffice... Ще се радвам, ако се
        изкажете по въпроса, за да знам дали да ги пусна в хранилището в
        SourceForge.<br>
        <br>
        <div style="font-size:12.8000001907349px">Поздрави,<br>
        </div>
        <span style="font-size:12.8000001907349px">Sah War (sahwar)</span><br>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">На 12 май 2015 г., 22:59, Стоян
          Димитров <span dir="ltr"><<a href="mailto:stoyan@gmx.com" target="_blank">stoyan@gmx.com</a>></span>
          написа:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">   
            Здравейте,<br>
            <br>
                До колко мога да се доверя на Читанка по отношение на
            този подтип [1]? Вторият ми въпрос е: кой е dd - авторът на
            този подтип? В момента работя по осъвременяване на имената
            на химичните елементи, които в по-голямата си част попадат
            точно там.<br>
            <br>
            [1] <a href="http://rechnik.chitanka.info/type/32b" target="_blank">http://rechnik.chitanka.info/type/32b</a><span><font color="#888888"><br>
                <br>
                -- <br>
              </font></span>
            <div>
              <div>
                С<br>
                <br>
                _______________________________________________<br>
                Dict mailing list<br>
                <a href="mailto:Dict@ludost.net" target="_blank">Dict@ludost.net</a><br>
                <a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br>
              </div>
            </div>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
      </div>
      <br>
      <fieldset></fieldset>
      <br>
      <pre>_______________________________________________
Dict mailing list
<a href="mailto:Dict@ludost.net" target="_blank">Dict@ludost.net</a>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
    </span><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><pre cols="72">-- 
С</pre>
  </font></span></div>

<br>_______________________________________________<br>
Dict mailing list<br>
<a href="mailto:Dict@ludost.net">Dict@ludost.net</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>