<div dir="ltr"><div><div><div>Привет,<br><br></div>Аз също съм за двоеточието като най-недвусмислен и (струва ми се) най-разпространен измежду „официално правилните“ варианти. Точката се използва и за дати, а двете със запетаята – и за разделител на добната част.<br><br></div>Поздрави,<br></div>Михаил Балабанов<br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Thu, Dec 17, 2015 at 12:09 PM Alexander Shopov <<a href="mailto:lists@kambanaria.org">lists@kambanaria.org</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Аз винаги ползвам двоеточието. В преводите на GNOME, където изрично се<br>
форматира дата - пак ползвам винаги двоеточие.<br>
<br>
Запетаята се ползва и за десетичен знак:<br>
20,25 - колко е - 20 часа и 25 минути или 20 цяло и 25 стотни часа =<br>
20 часа и 15 минути.<br>
<br>
Имам спомени, за задача в сборник по забавна математика за това колко<br>
е часът, ако часовникът показва примерно 20:20 и се очакваше читателят<br>
да се обърка, и да си мисли, че е 1 часа (20 делено на 20), ама не<br>
мисля, че това е популярно.<br>
<br>
По спомени от училище - записвахме минутите с по-малки букви, отгоре и<br>
по подобен начин минути и секунди 10²⁵ примерно<br>
Иначе - 10ч. 25мин.<br>
<br>
Аз съм много твърдо за двоеточие, твърдо против точка и много твърдо<br>
против запетая.<br>
В преводите на GNOME и всички останали ползвам двоеточие.<br>
<br>
И на малко по друга тема - при записа с двоеточие не използвам друг разделител:<br>
10:23:58<br>
10 часа, 23 минути и 58 секунди<br>
<br>
Иначе изполвам hair space<br>
<a href="http://www.fileformat.info/info/unicode/char/200a/index.htm" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.fileformat.info/info/unicode/char/200a/index.htm</a> между<br>
число и мерна единица.<br>
<br>
Поздрави:<br>
ал_шопов<br>
_______________________________________________<br>
Dict mailing list<br>
<a href="mailto:Dict@ludost.net" target="_blank">Dict@ludost.net</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br>
</blockquote></div>