<div dir="ltr"><div><b>Към Дамян Иванов:</b><br><br></div>Добре си сторил, но е малко странно, че накрая си написал:<br><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote"><pre class="">My opinion is not there, but in case it is not obvious, <font size="6"><u><i><b>I use comma</b></i></u></font> when translating and writing times, and expect that the locale uses it too.

There were no opinions against the change.</pre></blockquote><div>По-добре си промени коментара към доклада, тъй като по този начин той звучи леко шизофренично, тъй като е докладвано желание за промяна към форма̀та с двоеточията, но накрая си написал, че всъщност подкрепяме варианта със запетаите (което противоречи на нашите коментари, цитирани от теб). :))) Ако не можеш да редактираш текста към доклада за грешката, направо добави още един коментар, който да пояснява, че си имал предвид COLON (двоеточие) в горецитираното изречение. :)<br><br><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote"><pre class="">* Sah War: "The colon is the only right symbol."</pre></blockquote><br></div><div>Не казах точно това, но както и да е. Казах: „Нека не се лъжем. За съвременния български език правилният вариант за 
форма̀та <span style="background-color:rgb(255,0,0)">на датите</span> и часовете е само този с двоеточията, точки (и/или 
запетаи) май се използват само за милисекунди и подобни по-малки мерни 
единици. [...] [<i><b>BECAUSE REASONS... :D</b></i>]“... И съм се объркал леко, това и „<span style="background-color:rgb(255,0,0)">на датите</span>“ <b><i>не го мисля</i></b>, само за часовете, секундите и милисекундите, т.е. за часовото време говорех по отношение на подкрепата ми за варианта с двоеточията... За датите (на български) съм твърдо за варианта с точките, като и вариантът с дефисите (късите тирета) за датите също е донякъде приемлив в някои случаи. :)<br></div><div><br></div><div>Поздрави,<br></div><div>Sah War (sahwar)<br></div><div> </div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">На 21 декември 2015 г., 12:08, Дамян Иванов <span dir="ltr"><<a href="mailto:dam+dict@ktnx.net" target="_blank">dam+dict@ktnx.net</a>></span> написа:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">-=| Дамян Иванов, 16.12.2015 14:32:46 +0000 |=-<br>
<span class="">> Днес изпратих доклад за грешка в пакет на Дебиан с локали на GNU<br>
> libc (<a href="https://bugs.debian.org/808143" rel="noreferrer" target="_blank">https://bugs.debian.org/808143</a>) по повод на това, че форматът<br>
> на времето използва запетаи за разделител:<br>
<br>
</span>Официалната заявка за промяна в glibc/locale_data<br>
е <<a href="https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=19385" rel="noreferrer" target="_blank">https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=19385</a>>. Благодаря<br>
на всички, които се отзоваха.<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5">_______________________________________________<br>
Dict mailing list<br>
<a href="mailto:Dict@ludost.net">Dict@ludost.net</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>