<div dir="ltr"><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote">По спомени от училище - записвахме минутите с по-малки букви, отгоре и<br>
по подобен начин минути и секунди 10²⁵ примерно<br>
Иначе - 10ч. 25мин.<br>
<br>
Аз съм много твърдо за двоеточие, твърдо против точка и много твърдо<br>
против запетая.<br>
В преводите на GNOME и всички останали ползвам двоеточие.<br>
<br>
И на малко по друга тема - при записа с двоеточие не използвам друг разделител:<br>
10:23:58<br>
10 часа, 23 минути и 58 секунди<br><br></blockquote><div><br></div><div>Напълно съм съгласен с това мнение (освен по отношение на частта с използването на знака hair space, което е просто ненужно усложнение и от него има смисъл само в добре оформени електронни или печатни книги, а не в интерфейса на една програма. ;) ).<br><br></div><div>Онова с изписването на минутите като горен десен индекс след часа е просто дизайнерско хрумване, по подобен начин изписват и паричната стойност на продукти в каталозите на големите вериги от магазини, но това не прави този начин „правилен“; това е просто трик, който цели психологическо пренебрегване на по-малката стойност (за стотинките или за минутите).<br><br></div><div>И е много объркващ като цяло, защото при паричните суми е нужна запетая (за България), а без запетаята излиза, че цената е примерно 10²⁵ лв. ( :D ), т.е. (10 на степен 25) лева. :) По-правилно е да се пише „10,²⁵ лв.“ (със запетая) но това не изглежда добре в очите на дизайнерите, и вероятно поради това не се използва толкова често (или просто дизайнерите са неграмотни...).<br><br><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote">10 часа, 23 минути и 58 секунди <br></blockquote><div><br>Това е двусмислено поради т.нар. „условен правопис“ в българския език, защото „10 часа“ може да означава „продължителност от цели 10 часа“, а в случая по-скоро се има предвид „10 часа̀“ /десет час<b>ъ</b>/, т.е. часовото време за даден момент. ;)<br><br><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote">Според мен водеща нула може да се използва за месеца (макар да не е<br>
задължителна), но не и за датата от месеца.<br></blockquote><div><br></div><div>Е, тук вече говорим за лични предпочитания и пак навлизаме във водите на това „Кой ще си наложи предпочитанията като стандарт, който трябва да се съблюдава от всеки(го)?“... :D<br><br></div><div>За очите на много потребители наистина е по-приятно да няма padding (т.е. допълнителните нули) при числата от датите, но това би създало проблем за програми, които се използват за сървъри и т.н. (в случай че сглупят да използват български езиков пакет за такива неща :D ), т.е. ще доведе до излишни нерви и ръчно писане на регулярни изрази за добавяне на липсващите нули, поради това, че с тях по-лесно се сортират колоните в таблиците с log-ове...<br><br><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote">Целите на ISO 8601 са други -- да осигури недвусмислен начин за<br>
представяне на дати и време, особено когато данните се обменят между<br>
страни с различни традиции за записването.</blockquote><div><br></div><div>Да, именно, ISO 8601 е създаден за целите на документи, които се споделят между страни с различни традиции при форма̀та на датите и часовете, той не е предвиден за вътрешна употреба в рамките на дадена страна (макар че често се използва като автоматично генериран datetime stamp за уебстраници, например чрез PHP).<br><br><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote">Например при датите<br>
стандартът определя формат ГОДИНА-МЕСЕЦ-ДЕН, който, доколкото знам, не<br>
съответства на традициите на нито една държава. </blockquote></div><br></div><div>Не е така, някои държави използват именно този формат, например Китай, Южна Корея и Северна Корея, Япония (там се използва и стилът на изписване на името от типа „фамилно име, лично име“, все нещата са формални и „наобратно“ в голяма част от Азия. :D ), а и в някои други страни: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Date_and_time_representation_by_country">https://en.wikipedia.org/wiki/Date_and_time_representation_by_country</a> и <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Date_format_by_country#Map">https://en.wikipedia.org/wiki/Date_format_by_country#Map</a>.<br></div><div><br></div><div>Поздрави,<br></div><div>Sah War (sahwar)<br></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">На 20 декември 2015 г., 17:17, Anton Zinoviev <span dir="ltr"><<a href="mailto:anton@lml.bas.bg" target="_blank">anton@lml.bas.bg</a>></span> написа:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">On Sun, Dec 20, 2015 at 05:01:28PM +0200, Alexander Shopov wrote:<br>
><br>
> Това ли имаш предвид?<br>
<br>
О, нямах предвид нещо конкретно, само се подсетих за някои спомени.<br>
<br>
С поздрав: Антон Зиновиев<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
_______________________________________________<br>
Dict mailing list<br>
<a href="mailto:Dict@ludost.net">Dict@ludost.net</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>