<div>Запетайката си е добре, стига да не се тълкува грешно.</div><div>Някой ще отрече ли, че 4,75 ч= 4:45 ч ? ;)</div><div>Иначе да- има си място за нея и то е за дробните части на секундите.</div><div> </div><div>21.12.2015, 19:51, "Sah War" <ve4ernik@gmail.com>:</div><blockquote type="cite"><div><div><b>Към Дамян Иванов:</b><br /><br /></div>Добре си сторил, но е малко странно, че накрая си написал:<br /><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid #cccccc;padding-left:1ex;"><pre>My opinion is not there, but in case it is not obvious, </pre><font size="6"><u><i><b>I use comma</b></i></u></font><pre> when translating and writing times, and expect that the locale uses it too.

There were no opinions against the change.</pre></blockquote><div>По-добре си промени коментара към доклада, тъй като по този начин той звучи леко шизофренично, тъй като е докладвано желание за промяна към форма̀та с двоеточията, но накрая си написал, че всъщност подкрепяме варианта със запетаите (което противоречи на нашите коментари, цитирани от теб). :))) Ако не можеш да редактираш текста към доклада за грешката, направо добави още един коментар, който да пояснява, че си имал предвид COLON (двоеточие) в горецитираното изречение. :)<br /><br /><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid #cccccc;padding-left:1ex;"><pre>* Sah War: "The colon is the only right symbol."</pre></blockquote></div><div>Не казах точно това, но както и да е. Казах: „Нека не се лъжем. За съвременния български език правилният вариант за форма̀та <span style="background-color:#ff0000;">на датите</span> и часовете е само този с двоеточията, точки (и/или запетаи) май се използват само за милисекунди и подобни по-малки мерни единици. [...] [<i><b>BECAUSE REASONS... :D</b></i>]“... И съм се объркал леко, това и „<span style="background-color:#ff0000;">на датите</span>“ <b><i>не го мисля</i></b>, само за часовете, секундите и милисекундите, т.е. за часовото време говорех по отношение на подкрепата ми за варианта с двоеточията... За датите (на български) съм твърдо за варианта с точките, като и вариантът с дефисите (късите тирета) за датите също е донякъде приемлив в някои случаи. :)</div><div> </div><div>Поздрави,</div><div>Sah War (sahwar)</div><div> </div></div><div><br /><div>На 21 декември 2015 г., 12:08, Дамян Иванов <span><<a href="mailto:dam+dict@ktnx.net" target="_blank">dam+dict@ktnx.net</a>></span> написа:<br /><blockquote style="margin:0 0 0 0.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">-=| Дамян Иванов, 16.12.2015 14:32:46 +0000 |=-<br /> <span>> Днес изпратих доклад за грешка в пакет на Дебиан с локали на GNU<br /> > libc (<a href="https://bugs.debian.org/808143" target="_blank">https://bugs.debian.org/808143</a>) по повод на това, че форматът<br /> > на времето използва запетаи за разделител:<br /> <br /> </span>Официалната заявка за промяна в glibc/locale_data<br /> е <<a href="https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=19385" target="_blank">https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=19385</a>>. Благодаря<br /> на всички, които се отзоваха.<br /><div><div>_______________________________________________<br /> Dict mailing list<br /> <a href="mailto:Dict@ludost.net">Dict@ludost.net</a><br /> <a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a></div></div></blockquote></div></div>,<p>_______________________________________________<br />Dict mailing list<br /><a href="mailto:Dict@ludost.net">Dict@ludost.net</a><br /><a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a></p></blockquote><div> </div><div> </div><div>-- <br />Поздрави!</div><div> </div>