<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Благодаря. За FIleZilla става дума.<br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">С.</pre>
    <div class="moz-cite-prefix">On 30.06.2016 г. 20:48, Alexander
      Shopov wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAP6f5MmKUHEnsAoY_rd9upusX2qiuF=wHRM3Uc_gQybVe_fLmw@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div>
              <div>
                <div>преди сме ползвали: указател на файл<br>
                </div>
                Сега по-често е файлов дескриптор - примерно в bash,
                coreutils<br>
              </div>
              За коя програма става дума?<br>
            </div>
            Аз съм почнал лека полека да обновявам coreutils и fileutils
            на GNU<br>
          </div>
          Поздрави<br>
        </div>
        ал_шопов<br>
        <div>
          <div>
            <div>
              <div>
                <div><br>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr">На чт, 30.06.2016 г. в 14:23 Valentin Laskov <<a
            moz-do-not-send="true" href="mailto:laskov@festa.bg">laskov@festa.bg</a>>
          написа:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
            <p>+1 за "дескриптор". Това ще улесни потребителя в
              търсенето на допълнителна информация при възникването на
              такива грешки.<br>
            </p>
          </div>
          <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> <br>
            <div>На 30.06.2016 в 14:19, Nick написа:<br>
            </div>
          </div>
          <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
            <blockquote type="cite">
              <pre>On 30/06/16 13:14, Borislav Mitev wrote:

</pre>
              <blockquote type="cite">
                <pre>Честно да си кажа, аз бих го оставил „дескриптор“.  „Описател“ може да остане неразбрано, но „идентификатор“ е доста по-тромаво, звучи също толкова чуждо и не е толкова еднозначно.
</pre>
              </blockquote>
              <pre>А „описание“?

„Грешно описание на файл“
„Файловото описание не е сокет“

</pre>
              <blockquote type="cite">
                <pre>On 30.6.2016 08:10:50 Ivaylo Valkov wrote:
</pre>
              </blockquote>
              <blockquote type="cite">
                <blockquote type="cite">
                  <pre>В 07:26 +0300 на 30.06.2016 (чт), Стоян Димитров написа:
</pre>
                  <blockquote type="cite">
                    <pre>Има ли термин на български?
</pre>
                  </blockquote>
                </blockquote>
              </blockquote>
              <blockquote type="cite">
                <blockquote type="cite">
                  <blockquote type="cite">
                    <pre>Контекст:
      * Bad file descriptor
      * File descriptor not a socket
</pre>
                  </blockquote>
                </blockquote>
              </blockquote>
              <blockquote type="cite">
                <blockquote type="cite">
                  <pre>Не съм сигурен дали съм го срещал. Обикновено е някакъв идентификатор
(цяло число), който операционната система ползва  при отворения файл. В
този ред на мисли – идентификатор на файл?
</pre>
                </blockquote>
              </blockquote>
              <blockquote type="cite">
                <blockquote type="cite">
                  <pre>Грешен идентификатор на/за файла.
Файловият идентификатор не е сокет. 
</pre>
                </blockquote>
              </blockquote>
              <br>
              <fieldset></fieldset>
              <br>
            </blockquote>
          </div>
          <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
            <blockquote type="cite">
              <pre>_______________________________________________
Dict mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:Dict@ludost.net" target="_blank">Dict@ludost.net</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a>
</pre>
            </blockquote>
          </div>
          _______________________________________________<br>
          Dict mailing list<br>
          <a moz-do-not-send="true" href="mailto:Dict@ludost.net"
            target="_blank">Dict@ludost.net</a><br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict"
            rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Dict mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Dict@ludost.net">Dict@ludost.net</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>