<p dir="ltr">Междувременно може да се почне от най-рядката дума и да се върви нагоре към първата, която изглежда свястна. Или обратно - тръгва се от най популярната и се върви докато се забие в екзотиката. Иначе може да де правят разпределения, всякакви статистически преобразувания, на накрая ми се чини, че се прави точно така.<br>
Другият вариант е да издириш съответната публикация, където са описали методологията.<br>
Поздрави<br>
ал_шопов<br>
</p>
<br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">На вт, 6.06.2017 г., 19:51 Anton Zinoviev <<a href="mailto:anton@lml.bas.bg">anton@lml.bas.bg</a>> написа:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">On Tue, Jun 06, 2017 at 04:28:05PM +0300, Стоян Димитров wrote:<br>
><br>
> На 20.05.2015 г. в 07:38, Anton Zinoviev написа:<br>
> ><br>
> >Което означава, че в речника трябва да се поддържат два списъка с думи -<br>
> >един пълен и един съкратен за правописния коректор.  Това обаче<br>
> >означава, че ни трябва голям корпус от текстове, въз основа на който ще<br>
><br>
> А честотните речници на българския език [1]?<br>
><br>
> Какъв е прагът под който дадена дума се опередля като рядка?<br>
<br>
Оф, дано не забравя да питам някои от създателите на този корпус, защото<br>
не се виждам с тях много често (1-2 пъти годишно), а не искам с email.<br>
<br>
Антон Зиновиев<br>
_______________________________________________<br>
Dict mailing list<br>
<a href="mailto:Dict@ludost.net" target="_blank">Dict@ludost.net</a><br>
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br>
</blockquote></div>