<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p><font size="-1">Здравейте!<br>
      </font></p>
    <p><font size="-1"><b>gnome-session</b>, <b>gnome-shell-extensions</b>
        и <b>gnome-tweak</b><b>-tool</b> са завършени. Пращам ги на
        Александър.</font></p>
    <p><font size="-1">Поемам последните два от важните – <b>to</b><b>tem</b>
        и <b>e</b><b>vince</b>. Ще ги направя и пратя утре.</font></p>
    <p><font size="-1">Поздрави,</font></p>
    <p><font size="-1">Любо</font><br>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">На 6.09.2017 в 18:52, Alexander Shopov
      написа:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAP6f5MkMuOAzc4V21ZWWOoGYrC8p8+17xJXsgLXxYvyXY0M2og@mail.gmail.com">
      <div dir="ltr">
        <div>3 до 7 е добро число. Давай.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Аз поемам - <br>
        </div>
        <div>
          <div><span style="font-family:monospace"><span
                style="font-family:monospace">gnome-control-center</span></span></div>
          <span style="font-family:monospace"><span
              style="font-family:monospace"><span
                style="font-family:monospace"><span
                  style="font-family:monospace"><span
                    style="font-family:monospace">mutter</span></span></span></span></span>
          <div><br>
          </div>
          <div>Поздрави</div>
          <div>ал_шопов<br>
          </div>
          <br>
        </div>
        <br>
        <div class="gmail_quote">
          <div dir="ltr">На ср, 6.09.2017 г. в 17:11 Любомир Василев
            <<a href="mailto:lyubomirv@abv.bg" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">lyubomirv@abv.bg</a>> написа:<br>
          </div>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
              <p><font size="-1">Здравей!</font></p>
              <p><font size="-1">Отговори:</font></p>
              <ol>
                <li><font size="-1">Да, това е адресът на е-пощата,
                    която използвам: <b>lyubomirv@</b><b><a
                        href="http://abv.bg" target="_blank"
                        moz-do-not-send="true">abv.bg</a></b></font></li>
                <li><font size="-1">Правилно уцели името ми на латиница:
                    <b>Lyubomir Vasilev</b><br>
                  </font></li>
                <li><font size="-1">Не държа на никакви права върху
                    преводите ми, нека се ползват на воля. :) Кажи, ако
                    трябва нещо по-офицално да се пише/попълва за това.</font></li>
              </ol>
              <p><font size="-1">За файловете – разбрано.</font></p>
              <p><font size="-1">Следващите от по-важните, които мисля
                  да довърша, са няколко. Работата по тях не е много
                  (проверих ги), затова си позволявам да запазя няколко.
                  Ако това е против възприетите практики, кажи:</font></p>
              <ul>
                <li><font size="-1">gnome-session</font></li>
                <li><font size="-1">gnome-shell-extensions</font></li>
                <li><font size="-1">gnome-tweak-tool</font></li>
              </ul>
              <p><font size="-1">Ще ги пратя много скоро.</font></p>
              <p><font size="-1">Поздрави,</font></p>
              <p><font size="-1">Любо<br>
                </font></p>
            </div>
            <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> <br>
              <div
                class="m_-539912682831397727m_-2232117263532963247moz-cite-prefix">На
                6.09.2017 в 17:52, Alexander Shopov написа:<br>
              </div>
              <blockquote type="cite">
                <div dir="ltr">
                  <div>Супер, при първа възможност преди неделя
                    преглеждам и подавам</div>
                  <div>Преди това ми трябва следната информация:</div>
                  <div>1. <a href="mailto:lyubomirv@abv.bg"
                      target="_blank" moz-do-not-send="true">lyubomirv@abv.bg</a>
                    е официалният ти адрес на е-поща, нали? Трябва ми за
                    идентификация</div>
                  <div>2. Как искаш да се пише името ти на латиница?
                    Предполагам: Lyubomir Vasilev, но просто кажи</div>
                  <div>3. Кой ще държи авторските права на преводите ти?
                    В GNOME няма изискване да ги прехвърляш, могат да си
                    останат твои. Някои преводачи прехвърлят правата на
                    Free Software Foundation, но това не е никакво
                    изискване. Ако трябва пиши ми лично.</div>
                  <div><br>
                  </div>
                  <div>До списъка пращай само имената на програмите,
                    самите файлове - директно на мен.</div>
                  <div>Поздрави и пиши какво следващо ще почваш да не се
                    повтаряме.</div>
                  <div>Поздрави:</div>
                  <div>ал_шопов<br>
                  </div>
                  <div><br>
                  </div>
                </div>
                <br>
                <div class="gmail_quote">
                  <div dir="ltr">На ср, 6.09.2017 г. в 16:03 Любомир
                    Василев <<a href="mailto:lyubomirv@abv.bg"
                      target="_blank" moz-do-not-send="true">lyubomirv@abv.bg</a>>
                    написа:<br>
                  </div>
                  <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                    .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                    <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
                      <p><font size="-1">Здравейте!<br>
                          <br>
                          Пращам два превода.<br>
                          <br>
                          1. „gnome-characters“ (нямаше превод досега):<br>
                          Тъй като това ми е първият файл, ще дам малко
                          подробности за проверяващия. Ако някъде греша,
                          моля, поправете ме:<br>
                        </font></p>
                      <ul>
                        <li><font size="-1">Позволих си малко свобода
                            при превода на името на програмата и на
                            текстове с думата „application“, като
                            „Character map application“, тъй успя да ми
                            дойде добра идея как да съчетая
                            „приложение“, „карта“ и „знаци“, така че да
                            не звуци дървено. Общо взето се придържах
                            към „Таблица със знаци“, защото това знам
                            като най-ползван превод на подобни програми;</font></li>
                        <li><font size="-1">„Characters Application
                            started“ и „Characters Application exiting“
                            са низове, които се извеждат в командния
                            ред, когато пуснеш/спреш програмата оттам.
                            Там също си позволих по-свободен превод;</font></li>
                        <li><font size="-1">„See Also“ е бутон, който
                            показва подобни знаци на избрания, затова го
                            преведох „Подобни“.</font></li>
                      </ul>
                      <p><font size="-1"><br>
                          2. „gnome-online-accounts“: Довърших превода,
                          като взех файла от <a
href="https://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-online-accounts/master/po/bg"
                            target="_blank" moz-do-not-send="true">тук</a>.
                          (Кажете, ако това не е правилното място за
                          вече започнати преводи.)<br>
                          <br>
                          Извинявам се, че не обявих предварително, че
                          вземам „gnome-online-accounts“, но просто
                          реших да видя колко има за превод и го
                          преведох.<br>
                          <br>
                          И двата файла са прикачени към това писмо.<br>
                          <br>
                          Поздрави,<br>
                          Любо<br>
                        </font><br>
                      </p>
                    </div>
                    _______________________________________________<br>
                    Dict mailing list<br>
                    <a href="mailto:Dict@ludost.net" target="_blank"
                      moz-do-not-send="true">Dict@ludost.net</a><br>
                    <a
                      href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict"
                      rel="noreferrer" target="_blank"
                      moz-do-not-send="true">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br>
                  </blockquote>
                </div>
                <br>
                <fieldset
                  class="m_-539912682831397727m_-2232117263532963247mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                <br>
                <pre>_______________________________________________
Dict mailing list
<a class="m_-539912682831397727m_-2232117263532963247moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Dict@ludost.net" target="_blank" moz-do-not-send="true">Dict@ludost.net</a>
<a class="m_-539912682831397727m_-2232117263532963247moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" target="_blank" moz-do-not-send="true">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a>
</pre>
              </blockquote>
              <br>
            </div>
            _______________________________________________<br>
            Dict mailing list<br>
            <a href="mailto:Dict@ludost.net" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">Dict@ludost.net</a><br>
            <a
              href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict"
              rel="noreferrer" target="_blank" moz-do-not-send="true">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br>
          </blockquote>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Dict mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Dict@ludost.net">Dict@ludost.net</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>