<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p><font size="-1">Здравейте!<br>
      </font></p>
    <p><font size="-1"><b><font size="-1"><b><font size="-1"><b>gnome-mines</b></font></b></font></b><font
          size="-1"><font size="-1">, </font></font><b><font size="-1"><b><font
                size="-1"><b>baobab</b></font></b></font></b><font
          size="-1"><font size="-1">, </font></font><b><font size="-1"><b><font
                size="-1"><b>Eye of GNOME</b></font></b></font></b><font
          size="-1"><font size="-1">, </font></font><b><font size="-1"><b><font
                size="-1"><b>gnome-bluetooth</b></font></b></font></b><font
          size="-1"><font size="-1"> и </font></font><b><font size="-1"><b><font
                size="-1"><b>gnome-calculator</b></font></b></font></b>
        са завършени. Пращам ги на Александър.</font></p>
    <p><font size="-1">Поемам: <b>gnome-system-monitor</b>. Ще го пратя
        днес или утре.<br>
      </font></p>
    <p><font size="-1">Поздрави,</font></p>
    <p><font size="-1">Любо</font></p>
  </body>
</html>