<html><head></head><body>За коя версия на офиса става дума?<br><br><div class="gmail_quote">On September 28, 2017 7:07:50 PM GMT+03:00, Alexander Shopov <lists@kambanaria.org> wrote:<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
<p dir="ltr">Може ли малко по-подробно обяснение?<br />
Поздрави:<br />
ал_шопов</p>
<br /><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">На чт, 28.09.2017 г., 17:34 Стоян Димитров <<a href="mailto:stoyan@gmx.com">stoyan@gmx.com</a>> написа:<br /></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">     Здравейте,<br />
<br />
     С г-н Антон Зиновиев днес установихме, че за голяма част от думите<br />
не се получават предложения за пренасяне на необходимите места или<br />
изобщо не получават никакви точки за пренасяне. От кога е този проблем<br />
не е ясно. Обновена версия на речника има в хранилището на БГ Офис.<br />
<br />
     Благодарности на г-н Зиновиев, който обнови речника с промените<br />
публикувани в „Официален правописен речник на българския език“ издание<br />
2012 г.<br />
<br />
П.П.<br />
Ако някой от екипа на Open/LibreOffice/и т.н. чете този списък или има<br />
контакт с такъв човек нека предаде информацията.<br />
<br />
--<br />
С.<br />
<br />
_______________________________________________<br />
Dict mailing list<br />
<a href="mailto:Dict@ludost.net" target="_blank">Dict@ludost.net</a><br />
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br />
</blockquote></div>
</blockquote></div><br>
-- <br>
Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.</body></html>