<html>
<head>
</head>
<body>
<div style="color: black;">
<div style="color: black;">
<p style="margin: 0 0 1em 0; color: black;">Дефектът потвърдих с версия 5.4
на LibreOffice, както и с един инструмент [1], ползващ същия речник. Не съм
се занимавал да търся от кога точно не работи коректно. Теорията ми е, че
проблемът се проявява при комбинацията от така генерирания речник и по-нова
(спрямо момента на генериране на речника, демек 2002 - 2004г.) версия на
hunspell. Това е, което ми идва на ум на примависта при положение, че е
имало момент, в който правилата са функционирали правилно, в което не се
съмнявам.</p>
<p style="margin: 0 0 1em 0; color: black;">В детайли дефектът се проявява
в пълната липса на точки за пренасяне на повечето думи и непълен набор от
точки при по-дългите. Например за думи като "ражда" и "бургия" не се
предлагат никакви точки, а за "достойнство" и "решетка" — само част.</p>
<p style="margin: 0 0 1em 0; color: black;">П.П.<br>
Извинете ме за тафтологиите.<br>
___<br>
[1] <a
href="http://www.ushuaia.pl/hyphen/">http://www.ushuaia.pl/hyphen/</a></p>
</div>
<div style="color: black;">
<p
style="color: black; font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; margin: 10pt 0;">On
September 28, 2017 22:13:21 Zdravko Zdravkov
<zdravko@openintegra.com> wrote:</p>
<blockquote type="cite" class="gmail_quote"
style="margin: 0 0 0 0.75ex; border-left: 1px solid #808080; padding-left: 0.75ex;">
За коя версия на офиса става дума?<br><br><div class="gmail_quote">On
September 28, 2017 7:07:50 PM GMT+03:00, Alexander Shopov
<lists@kambanaria.org> wrote:<blockquote class="gmail_quote"
style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
<p dir="ltr">Може ли малко по-подробно обяснение?<br />
Поздрави:<br />
ал_шопов</p>
<br /><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">На чт, 28.09.2017 г., 17:34
Стоян Димитров <<a href="mailto:stoyan@gmx.com">stoyan@gmx.com</a>>
написа:<br /></div><blockquote class="gmail_quote"
style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">    
Здравейте,<br />
<br />
     С г-н Антон Зиновиев днес установихме, че за
голяма част от думите<br />
не се получават предложения за пренасяне на необходимите места или<br />
изобщо не получават никакви точки за пренасяне. От кога е този проблем<br />
не е ясно. Обновена версия на речника има в хранилището на БГ Офис.<br />
<br />
     Благодарности на г-н Зиновиев, който обнови
речника с промените<br />
публикувани в „Официален правописен речник на българския език“
издание<br />
2012 г.<br />
<br />
П.П.<br />
Ако някой от екипа на Open/LibreOffice/и т.н. чете този списък или има<br />
контакт с такъв човек нека предаде информацията.<br />
<br />
--<br />
С.<br />
<br />
_______________________________________________<br />
Dict mailing list<br />
<a href="mailto:Dict@ludost.net" target="_blank">Dict@ludost.net</a><br />
<a href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict"
rel="noreferrer"
target="_blank">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br />
</blockquote></div>
</blockquote></div><br>
-- <br>
Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.
_______________________________________________<br>
Dict mailing list<br>
<a class="aqm-autolink aqm-autowrap"
href="mailto:Dict%40ludost.net">Dict@ludost.net</a><br>
<a class="aqm-autolink aqm-autowrap"
href="http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict">http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict</a><br></blockquote>
</div>
</div>
</body>
</html>