<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>    Здравейте,</p>
    <p>    Промяната може да видите [1] в хранилището на БГОфис, както и
      да изтеглите [2] последната версия на речника. Преди използване
      прочетете файла „ChangeLog“ в същата папка.</p>
    <div class="moz-cite-prefix">На 29.09.2017 г. в 09:13, Hristo
      Hristov написа:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite" cite="mid:4197691.aff5UBaagu@localhost">
      <pre>Здравейте,
какво трябва да се направи?</pre>
    </blockquote>
    За собствена употреба ли питате? Замяна на стария речник с новия би
    била напълно достатъчна.<br>
    <blockquote type="cite" cite="mid:4197691.aff5UBaagu@localhost">
      <pre>Какво има обновено и от къде може да се свали?</pre>
    </blockquote>
    <p>___<br>
      [1] <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://sourceforge.net/p/bgoffice/code/636/">https://sourceforge.net/p/bgoffice/code/636/</a><br>
      [2]
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://sourceforge.net/p/bgoffice/code/HEAD/tree/trunk/OOo-hyph-bg/">https://sourceforge.net/p/bgoffice/code/HEAD/tree/trunk/OOo-hyph-bg/</a></p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
С.</pre>
  </body>
</html>