[nog] RIPE Meeting в Букурещ, 16-20 ноември

Stefan Dimitrov dimitrov.stefan787 at gmail.com
Wed Sep 16 22:29:27 EEST 2015


Здравейте,

Кой от групата ще присъства? Аз бих могъл да дойда най-рано в сряда. Не
знам как ще си уредя командировъчните.

Поздрави,
Стефан


On 09/09/2015 02:08 PM, seeurope wrote:
> Здравейте,
>
> Гергана съм от RIPE NCC. Искам да споделя с вас, че следващата РАЙП
> среща ще се проведе в Букурещ на 16-20 ноември 2015. Много ще се
> радвам ако имаме участници от България.
>
> Също, ако някои от вас имат новини или искат да проведат дискусия по
> интересен въпрос, моля пратете предложение до програмния комитет.
> Крайният срок за първоначални предложения е 13 септември.
>
> Седмичен допуск е €350, дневен - €125, седмичен за студенти - €50.
> Нови членове на RIPE NCC могат да получат два безплатни допуска.
> Повече за таксите:
> https://ripe71.ripe.net/attend
>
> Имаме и специална програма за студенти, която напълно покрива
> разходите на избраните. Крайният срок за кандидатстване е 18
> септември. Ако сте студент, или познавате някой който е, моля вижте
> линка за повече информация:
> https://www.ripe.net/participate/ripe/raci
>
> Туитър: @ripemeeting; #RIPE71
> Фейсбук: https://www.facebook.com/ripemeetings
>
> Надявам се да се видим в Букурещ!
>
> Поздрави,
> Гергана
>

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: dimitrov_stefan787.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 277 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/nog/attachments/20150916/f2d12a0a/attachment.vcf>


More information about the Nog mailing list