[Sa] post-mortem

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue May 15 12:40:17 EEST 2012


В 12:32 +0300 на 15.05.2012 (вт), Vladimir Germanov написа:
> 2012/5/15 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> > Ще направя една post-mortem лекция за курса, в initlab (initlab.org) в
> > неделя, 20.05, от 16.00, всички желаещи могат да присъстват.
> >
> 
> Ще има ли видео запис на лекцията?
> 

Не знам дали има смисъл, мога да пусна на живо звук от там ако има
желаещи да слушат.
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120515/34a6e0d6/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list