[Sa] Следваща сбирка - 11.04, домашно

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Jun 28 15:24:17 EEST 2015


Добрутро, добри хора.

Понеже следващата седмица е БургасКонф, на който ще трябва да ходя,
няма да имаме сбирка в initLab, т.е. мен ме няма (което не пречи вие да
работите от там, ако ви е по-удобно, официално сте членове на лаба).

Следващата сбирка ще е да подкараме mail услуга.

За домашно:
Заделете си една /64, опишете я в racktables;
Пуснете си тунел от beta до у вас (опишете адресите на тунела в
racktables, Верослав ще каже каква е конвенцията;
Изберете си автономна система от 64512 до 64520 (разберете се кой коя
ще ползва);
Анонсирайте си /64-ката по BGP до beta, с избраната автономна система;
Пуснете си /64-ката да си я ползвате у вас;
Пуснете си reverse dns за /64-kata;
Опишете си поне едно нещо от /64-ката, което се ping-ва, в
NAME.isp.initlab.org (NAME си е вашия username от beta).
gw.NAME.isp.initlab.org е прилична идея (както сме направили с router-а
на клиента).
Допишете си ping-ващото нещо в nagios-а, да го следи.

Нека всеки пише, като го направи и се вижда в nagios-а. Идеята е да
започнем и ние да си ползваме услугата, за да можем да си виждаме
проблемите.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20150628/84286490/attachment.sig>


More information about the sa mailing list