[Sa] Сбирка на 12.09 няма да има

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Sep 9 14:12:52 EEST 2015


Не, след 6-дневна работна седмица ще е малко смъртоносно да правим
събиране :)

On Wed, 9 Sep 2015 14:06:25 +0300 (EEST)
Angel Georgiev <angeleto at abv.bg> wrote:

> И на 13.09 ли няма да има? :)
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
>  >-------- Оригинално писмо --------
> 
>  >От: Vasil Kolev vasil at ludost.net
> 
>  >Относно: [Sa] Сбирка на 12.09 няма да има
> 
>  >До: sysadmin course  
> 
>  >Изпратено на: 09.09.2015 09:29
> 
> 
> Да напомня, че да не се обърка някой. За следващата след това ще пиша,
> 
> че има разни конфликти в разписанията.
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20150909/6dfe8b55/attachment.sig>


More information about the sa mailing list